A Tél csillagjegyei:
Faun: A faun jegyben születetteket átjárja az életerő, tudattalan kapcsolatban állnak minden élőlénnyel. Nehezükre esik ölni, fájdalmat okozni másoknak, de kérlelhetetlen haraggal emelnek fegyvert, ha az élet védelméről van szó.
Mantikor:A mantikor jegyűek számára a létezés csak nyűg, amit el kell viselni, és addig is annyi partlakót szabadítani meg az élet szenvedéseitől amennyit csak lehet. Sokuk tekinti önmagát az istenek vagy a sors személyes követének, kinek nem csak joga, de kötelessége is eldönteni ki éljen és haljon – és akad ezek között néhány, aki helyesen gondolja ezt magáról.
Sárkány: A sárkány jegyűek vallják, hogy az egész világ, mint egy precíz szerkezet, meghatározott szabályok, ősi, felfoghatatlan harmónia alapján működik. Ezt a harmóniát keresik a saját életükben, munkájukban is. Céljuk az építés, a helyes és eredményes élet törvényeinek megalkotása, felfedezése.

A Tavasz csillagjegyei:
Triton: A triton jegyűek elsődleges fontosságúnak tartják az élet védelmét, de eszközökben már nem feltétlen válogatósak. Sokszor fittyet hánynak bármifajta törvényre, gyakorta még a józan ész diktálta elővigyázatosságot is figyelmen kívül hagyják. Annyira azonban nem öntörvényűek, hogy ne vegyék észre, cselekedeteikkel mikor ártanak olyanoknak is, akik nem szolgáltak arra rá.
Pegazus: Öntörvényű, felelőtlen alakok a Pegazus jegyűek, ha valakit követnek, csak saját érdekükben teszik. Hangulatuk változékony, mindig azt teszik, amihez kedvük van. Csábítanak, táncolnak, kocsmai verekedést robbantanak ki, pénzt adnak a koldusnak, amit éppen pillanatnyi szeszélyük diktál. Mindenfajta korlátozást nyűgnek, szabadságuk megkurtítására tett kísérletnek tekintenek – bármit tesznek azonban, ha módjukban áll, igyekeznek megkímélni ellenfeleik vagy áldozataik életét
Orrszarvú: Masszív, de békés teremtmények az orrszarvú jegyben születettek. Szeretik a magányt, de szeretik a jó társaságot is, ahol senki nem próbálja őket irányítani, kényszeríteni, ahol egy csapat tagjaként dolgozhat, élhet. De ha felingerelik, elképeszto dühhel és erővel veti rá magát haragja tárgyára, és ilyenkor senki és semmi nincs biztonságban, ami az útjába kerül.

A Nyár csillagjegyei:
Majom: Kedves, okos, vidám partlakók a majom jegyűek. Négy kézzel ugrál ágról ágra, bohóckodik, szórakoztat. Szeretnek a figyelem középpontjában lenni, de nem karizmatikus fellépéssel, csendes határozottsággal, hanem tréfákkal, mosollyal, vidámsággal.
Szirén: Csábító dalt éneklő, szeszélyes és csalfa, ki a szirén jegyben született. Művészek, dalnokok, mindazok, kik a pillanatnak élnek, s különös képességgel találják meg a bajt (vagy a baj találja meg őket).
Pók: Mint a pók a hálója közepén, a pók jegyűek mindenről tudnak, mindent megfigyelnek ami körülöttük történik. Nem feltétlen kíváncsiságból, mint inkább ellenőrzésből. Szuggesztív, manipulatív személyiségek, kik szeretik látni a történések hátterét, mi több, szeretik ők maguk alakítani a történések hátterét. Mindent látnak, de őket senki sem veszi észre.

Az ősz csillagjegyei:
Kerub: A kerub jelleműek, mint névadójuk, az isteni küldött, a tökéletes magabiztosság mintái. Karizmatikus megjelenésűek, határozottak, rosszul viselik, ha ellent mondanak nekik. Megvan a fellépésük, hogy jó vezetők legyenek, de a tehetségük már nem feltétlen. Boszorkánykirályok, rablólovagok gyakran kerülnek ki a kerub jegyűek közül.
Főnix: Az e jegyben születettek bölcsek, világlátottak, rendkívül műveltek. Ismereteik a világról meghaladják a közönséges halandókét, de nem érzik kötelezőnek, ezzel kérkedni. Tudósok, varázslók, bölcsek, kiknek tanácsa értékes és hasznos, de csak ritkán adják, és csak olyannak, akit méltónak éreznek rá.
Vízköpő: Hideg, érzéketlen kőszobornak tűnik a vízköpő csillagkép szülöttje, aki egykedvűen néz végig bármit. Egyfajta távolságtartó közöny jellemezi, mint aki belefáradt a létezésbe, de ha egyszer elszánja magát a cselekvésre, kitartóan végig viszi amit eltervezett, céljától senki és semmi nem tántoríthatja el.